Website Preloader
Website Preloader

Quick scans

 

Met een Quick Scan van FitzCompany krijg je als werkgever inzicht hoe je medewerkers op bepaalde gezondheidsthema’s, gerelateerd aan het werk of hun leefstijl scoren. Op basis van deze Quick Scan krijg de medewerker individueel direct feedback op basis van de verschillende thema’s die opgenomen zijn in de scan; onder meer slaap, vitaliteit, stress, werkvermogen en mindfulness.  

Gevalideerde vragenlijst
De
Quick Scan bestaat uit een gevalideerde vragenlijst en kan bijvoorbeeld bij aanvang van een bepaald kwartaal ingezet worden.

Gerichte interventie
Op basis van
de uitkomst van de Quick Scan kan een gerichte interventie worden ingezet. Zeker wanneer tijdens het betreffende kwartaal het thema uit de Quick Scan ook centraal staat en er meer type interventies worden uitgevoerd. Dit kunnen workshops, trainingen of coachingsessies in.
 

Meting van progressie
Na afloop van het kwartaal kan de meting worden herhaald om de progressie te meten. Op deze manier kan FitzCompany de organisatie van advies voorzien welk effect de interventies hebben gehad en wat verder nodig is om het gewenste doel te behalen.
 

Consultancy en projectmanagement

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden...

HealthCheck Thuistest

Een preventieve gezondheidstest waarbij fysieke metingen (o.a. bloedtest) thuis zelf wordt afgenomen op basis van heldere online instructies.

Leefstijlonderzoek

Op basis van fysiek onderzoek in combinatie met een leefstijlvragenlijst formuleert de coach een advies en krijgt de medewerker een individuele...

Organisatieadvies

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden...

PMO

Op basis van fysiek onderzoek en leefstijlvragenlijsten (incl werk gerelateerde vragen) worden de gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart...
De workshops worden door onze klanten als fris en enerverend ervaren en we krijgen terug dat werkgevers hiermee écht geïnspireerd raken om meer met bedrijfszorg te gaan doen. We voegen met onze intermediaire partners waarde toe aan collectiviteiten.
Marina Koolen
Manager Intermediaire Markt CZ
Marina Koolen
Marina Koolen
Manager Intermediaire Markt CZ
Samen werken aan gezonde medewerkers. Dat is wat we als CZ met werkgevers willen doen. Dat maken we compleet met de activatie van de medewerkers zelf. Het portal wordt door onze relaties zeer positief ontvangen, de resultaten blijven groeien.
Petra Zwolle-Knoop
Manager advies zorg en bedrijfszorg CZ
Petra Zwolle-Knoop
Petra Zwolle-Knoop
Manager advies zorg en bedrijfszorg CZ
FitzCompany heeft samen met CZ een aantal belangrijke stappen gezet in het daadwerkelijk waarmaken van de belofte van bedrijfszorg.
Karel Stolper
Directeur Marketing & Verkoop CZ
Karel Stolper
Karel Stolper
Directeur Marketing & Verkoop CZ