Website Preloader
Website Preloader

Leefstijlonderzoek

 

Het leefstijlonderzoek bestaat uit een vragenlijstonderzoek en kan worden aangevuld met een aantal fysieke metingen, die specifiek gericht zijn op leefstijl gerelateerde thema’s. De vragenlijst gaat over items als bewegen, voeding, slaap, stress, maar ook over verandervaardigheden en over persoonlijkheidsaspecten die van invloed zijn hoe de deelnemer het beste zijn of haar gedrag kan veranderen. Een leefstijlcoach, gecertificeerd door de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN), kan aan de hand van deze vragenlijst advies geven hoe de deelnemer zijn of haar leefstijl kan veranderen. Dit is er vooral op gericht om mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van een ongezonde leefstijl te verkleinen. 

Aanvullend fysiek onderzoek
Waar nodig en wenselijk kunnen aanvullende fysieke metingen worden uitgevoerd om zo het beeld van hoe men er op het gebied van de gezondheid voor staat nog scherper te krijgen. Dit kunnen metingen zijn de lengte, gewicht, lichaamssamenstelling, maar ook enkele bloedwaardes.
 

Individueel advies
De deelnemer krijgt individueel advies van de coach en/of via een digitaal rapport op de persoonlijke omgeving. Aansluitend kan de deelnemer via het portal aan de slag met onlinetrainingen die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van de deelnemer.
 

Consultancy en projectmanagement

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden...

HealthCheck Thuistest

Een preventieve gezondheidstest waarbij fysieke metingen (o.a. bloedtest) thuis zelf wordt afgenomen op basis van heldere online instructies.

Organisatieadvies

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden...

PMO

Op basis van fysiek onderzoek en leefstijlvragenlijsten (incl werk gerelateerde vragen) worden de gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart...

Quickscans

Op basis van vragenlijsten wordt een advies geformuleerd voor de medewerker. Er zijn verschillende thematische vragenlijsten (slaap, voeding,...
De workshops worden door onze klanten als fris en enerverend ervaren en we krijgen terug dat werkgevers hiermee écht geïnspireerd raken om meer met bedrijfszorg te gaan doen. We voegen met onze intermediaire partners waarde toe aan collectiviteiten.
Marina Koolen
Manager Intermediaire Markt CZ
Marina Koolen
Marina Koolen
Manager Intermediaire Markt CZ
Samen werken aan gezonde medewerkers. Dat is wat we als CZ met werkgevers willen doen. Dat maken we compleet met de activatie van de medewerkers zelf. Het portal wordt door onze relaties zeer positief ontvangen, de resultaten blijven groeien.
Petra Zwolle-Knoop
Manager advies zorg en bedrijfszorg CZ
Petra Zwolle-Knoop
Petra Zwolle-Knoop
Manager advies zorg en bedrijfszorg CZ
FitzCompany heeft samen met CZ een aantal belangrijke stappen gezet in het daadwerkelijk waarmaken van de belofte van bedrijfszorg.
Karel Stolper
Directeur Marketing & Verkoop CZ
Karel Stolper
Karel Stolper
Directeur Marketing & Verkoop CZ