Website Preloader
Website Preloader

Organisatieadvies op basis van metingen 

 

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan bijvoorbeeld een PMO of aan een Quick Scan, kan een managementrapportage worden opgesteld. De terugkoppeling is altijd op groepsniveau. Hierin kunnen verdere uitsplitsingen worden opgenomen, bijvoorbeeld per afdeling of per leeftijdsgroep, mits deze groepen voldoende groot zijn.  

Vervolginterventies voor verbetering
Door dergelijke uitsplitsingen en analyses te maken van bepaalde correlaties tussen bepaalde thema’s, ontvangt de organisatie waardevolle informatie over knoppen waaraan gedraaid kan worden om risico’s te verkleinen. Op deze manier kan de organisatie gerichte vervolginterventies instellen om de vitaliteit van en binnen het bedrijf te verbeteren.
 

Consultancy en projectmanagement

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden...

HealthCheck Thuistest

Een preventieve gezondheidstest waarbij fysieke metingen (o.a. bloedtest) thuis zelf wordt afgenomen op basis van heldere online instructies.

Leefstijlonderzoek

Op basis van fysiek onderzoek in combinatie met een leefstijlvragenlijst formuleert de coach een advies en krijgt de medewerker een individuele...

PMO

Op basis van fysiek onderzoek en leefstijlvragenlijsten (incl werk gerelateerde vragen) worden de gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart...

Quickscans

Op basis van vragenlijsten wordt een advies geformuleerd voor de medewerker. Er zijn verschillende thematische vragenlijsten (slaap, voeding,...
De workshops worden door onze klanten als fris en enerverend ervaren en we krijgen terug dat werkgevers hiermee écht geïnspireerd raken om meer met bedrijfszorg te gaan doen. We voegen met onze intermediaire partners waarde toe aan collectiviteiten.
Marina Koolen
Manager Intermediaire Markt CZ
Marina Koolen
Marina Koolen
Manager Intermediaire Markt CZ
Samen werken aan gezonde medewerkers. Dat is wat we als CZ met werkgevers willen doen. Dat maken we compleet met de activatie van de medewerkers zelf. Het portal wordt door onze relaties zeer positief ontvangen, de resultaten blijven groeien.
Petra Zwolle-Knoop
Manager advies zorg en bedrijfszorg CZ
Petra Zwolle-Knoop
Petra Zwolle-Knoop
Manager advies zorg en bedrijfszorg CZ
FitzCompany heeft samen met CZ een aantal belangrijke stappen gezet in het daadwerkelijk waarmaken van de belofte van bedrijfszorg.
Karel Stolper
Directeur Marketing & Verkoop CZ
Karel Stolper
Karel Stolper
Directeur Marketing & Verkoop CZ