Website Preloader
Website Preloader

Preventief Medische onderzoeken (PMO)

 

FitzCompany biedt PMO’s op maat. De basis is onze Vitality Survey. Dit is een online vragenlijst opgebouwd uit verschillende gevalideerde meetinstrumenten. De onderwerpen variëren van leefstijl gerelateerde thema’s, zoals bewegen, slaap en voeding, tot werk gerelateerde onderwerpen als werkdruk, werkplezier en werk-privé balans. Met deze vragenlijst wordt tevens voldaan aan de eisen die de arbeidsinspectie stelt aan het in kaart brengen van de Psychosociale Arbeidsbelasting.  

Vragenlijst en fysieke metingen
De vragenlijstmeting kan worden aangevuld met diverse fysieke metingen, passend bij het type werk dat wordt uitgevoerd. Metingen kunnen zijn gericht op het in kaart brengen van algemene gezondheidsrisico’s (zoals bloeddruk, lichaamssamenstelling en diverse bloedwaardes), maar ook specifieke arbeidsrisico’s (functional movement screening, oogmeting en cortisolmeting).
 

Adviesgesprekken met coach
Ons nadrukkelijke advies is om deze metingen altijd te combineren met een adviesgesprek door een vitaliteitscoach. Deze speciaal geschoolde coaches bespreken de uitkomsten van de vragenlijst en de metingen en geven op basis daarvan advies aan de deelnemer. Dit kan op het gebied zijn van een gezondere leefstijl, als op het gebied van inzetbaarheid voor het werk.
 

Management rapportages
De organisatie ontvangt een managementrapportage die zoveel als wenselijk en mogelijk is op maat gemaakt wordt. Doel daarbij is dat de adviezen leiden tot verbetering van de huidige situatie en zo bijdragen aan een vitalere organisatie.
 

Consultancy en projectmanagement

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden...

HealthCheck Thuistest

Een preventieve gezondheidstest waarbij fysieke metingen (o.a. bloedtest) thuis zelf wordt afgenomen op basis van heldere online instructies.

Leefstijlonderzoek

Op basis van fysiek onderzoek in combinatie met een leefstijlvragenlijst formuleert de coach een advies en krijgt de medewerker een individuele...

Organisatieadvies

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden...

Quickscans

Op basis van vragenlijsten wordt een advies geformuleerd voor de medewerker. Er zijn verschillende thematische vragenlijsten (slaap, voeding,...