Website Preloader
Website Preloader

Consultancy en projectmanagement

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden opgesteld.

Quickscans

Op basis van vragenlijsten wordt een advies geformuleerd voor de medewerker. Er zijn verschillende thematische vragenlijsten (slaap, voeding, ontspanning, beweging etc)

Organisatieadvies

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden opgesteld.

Leefstijlonderzoek

Op basis van fysiek onderzoek in combinatie met een leefstijlvragenlijst formuleert de coach een advies en krijgt de medewerker een individuele terugkoppeling

HealthCheck Thuistest

Een preventieve gezondheidstest waarbij fysieke metingen (o.a. bloedtest) thuis zelf wordt afgenomen op basis van heldere online instructies.

PMO

Op basis van fysiek onderzoek en leefstijlvragenlijsten (incl werk gerelateerde vragen) worden de gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart gebracht.