Website Preloader
Website Preloader

Consultancy en projectmanagement

 

FitzCompany beschikt over adviseurs en projectmanagers die de werkgever kunnen adviseren over en ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van beleid rond vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De adviseur kan als sparringpartner optreden voor de directie of samenwerken met een HR-afdeling, om zo bestaand beleid te verbeteren of om nieuwe beleid te formuleren. Maar ook het opstellen en uitvoeren van jaarplannen rond vitaliteit behoort daarbij tot de mogelijkheden.  

Ook kan FitzCompany helpen met het opstellen en uitvoeren van een activatie- of communicatieplan. Dit is bijvoorbeeld van grote toegevoegde waarde bij projecten waarbij PMO’s worden aangeboden of als een maatwerkportal wordt gelanceerd. In beide gevallen wil je als organisatie een zo hoog mogelijke deelnamegraad en dat vraagt om instrumenten op maat om dit te realiseren.  

HealthCheck Thuistest

Een preventieve gezondheidstest waarbij fysieke metingen (o.a. bloedtest) thuis zelf wordt afgenomen op basis van heldere online instructies.

Leefstijlonderzoek

Op basis van fysiek onderzoek in combinatie met een leefstijlvragenlijst formuleert de coach een advies en krijgt de medewerker een individuele...

Organisatieadvies

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden...

PMO

Op basis van fysiek onderzoek en leefstijlvragenlijsten (incl werk gerelateerde vragen) worden de gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart...

Quickscans

Op basis van vragenlijsten wordt een advies geformuleerd voor de medewerker. Er zijn verschillende thematische vragenlijsten (slaap, voeding,...
De workshops worden door onze klanten als fris en enerverend ervaren en we krijgen terug dat werkgevers hiermee écht geïnspireerd raken om meer met bedrijfszorg te gaan doen. We voegen met onze intermediaire partners waarde toe aan collectiviteiten.
Marina Koolen
Manager Intermediaire Markt CZ
Marina Koolen
Marina Koolen
Manager Intermediaire Markt CZ
Samen werken aan gezonde medewerkers. Dat is wat we als CZ met werkgevers willen doen. Dat maken we compleet met de activatie van de medewerkers zelf. Het portal wordt door onze relaties zeer positief ontvangen, de resultaten blijven groeien.
Petra Zwolle-Knoop
Manager advies zorg en bedrijfszorg CZ
Petra Zwolle-Knoop
Petra Zwolle-Knoop
Manager advies zorg en bedrijfszorg CZ
FitzCompany heeft samen met CZ een aantal belangrijke stappen gezet in het daadwerkelijk waarmaken van de belofte van bedrijfszorg.
Karel Stolper
Directeur Marketing & Verkoop CZ
Karel Stolper
Karel Stolper
Directeur Marketing & Verkoop CZ