Website Preloader
Website Preloader

Dienstverlening

 

De aanpak van FitzCompany is altijd persoonlijk, en zijn de te zetten stappen
met elkaar verbonden. De aanpak is voor iedereen anders en past dus altijd.
FitzCompany biedt een compleet palet aan producten en diensten gericht op
vitaliteit van mens en organisatie:

Onderzoek & advies

Meten is weten. Om de juiste keuze te kunnen maken hoe je het beste je einddoel kunt halen, moet je weten hoe je ervoor staat. Dit geldt voor de organisatie, maar ook voor de medewerkers zelf. Wanneer je dat hebt gedaan worden de uitgangspunten duidelijk en kun je ook bijhouden of je vooruitgang boekt. 

We gaan dus niet ‘meten om het meten’. Het gaat om het vervolg: wat ga je doen bij welke uitkomst? Daar begint de aanpak van FitzCompany. 

Meten kun je op verschillende manieren; het draait erom dat je valide en betrouwbare onderzoeken doet en dat de wijze van meten aansluit bij de cultuur van het bedrijf. Dit helpt om zoveel mogelijk medewerkers deel te laten nemen en daarmee een zo representatief mogelijk beeld te schetsen. 

FitzCompany biedt de mogelijkheid om vragenlijstonderzoek te doen via het portal, al dan niet gecombineerd met fysieke metingen, al dan niet met opvolging via het portal of via andere routes die de werkgever zelf biedt. Hieronder een opsomming van deze instrumenten, waarbij maatwerk altijd mogelijk is. 

Leefstijlonderzoek

Op basis van fysiek onderzoek in combinatie met een leefstijlvragenlijst formuleert de coach een advies en krijgt de medewerker een individuele...

PMO

Op basis van fysiek onderzoek en leefstijlvragenlijsten (incl werk gerelateerde vragen) worden de gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart...

Organisatieadvies

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden...

Quickscans

Op basis van vragenlijsten wordt een advies geformuleerd voor de medewerker. Er zijn verschillende thematische vragenlijsten (slaap, voeding,...

HealthCheck Thuistest

Een preventieve gezondheidstest waarbij fysieke metingen (o.a. bloedtest) thuis zelf wordt afgenomen op basis van heldere online instructies.

Consultancy en projectmanagement

Wanneer voldoende deelnemers van een organisatie hebben deelgenomen aan een van onze onderzoeken, kan op verzoek een managementrapportage worden...

Leefstijlcoaching

Om gedrag te veranderen kun je online heel veel doen. Maar alleen online begeleiden is voor het merendeel van de mensen echt niet genoeg. Het blijkt dat een ‘blended’ aanpak veel beter werkt. Hierbij spelen onze leefstijlcoaches een grote rol. Dat kan ter plaatse maar ook online via de mail of chat. Individueel of in groepen. 

Afhankelijk van de uitdaging, het profiel van de medewerker en het doel adviseren wij individuele face tot face coaching. Maar ook online coaching werkt goed. Bij grote projecten is een leefstijlcoach ook echt verbonden aan de opdrachtgever en werkt deze op locatie van de opdrachtgever. Wij werken altijd met gecertificeerde leefstijlcoaches (BLCN), want coaching is echt een vak.

Ook in groepen
Omdat we met de checks de juiste informatie verzamelen, werkt onze aanpak vaak ook goed in groepen. Wanneer het gaat om bewustwording, dan bieden wij hiervoor tal van workshops aan in verschillende vormen met verschillende thema’s. Is het doel meer gericht op kennis en vaardigheden, dan liggen trainingen meer voor de hand. Dat kunnen open of gestandaardiseerde trainingen zijn of maatwerk.
Onze leefstijlcoaches zorgen dat het altijd past.

Coaching op de werkplek

Een leefstijlcoach die werkt op uw locatie heeft veel voordelen. Zij zijn makkelijk toegankelijk en spreken bovendien de taal van de organisatie. De...

Coachingsessies

Een online leefstijlcoach kan de medewerker ondersteunen in de weg naar een gezonde leefstijl. De coach maakt samen met de medewerker een...

Coaching en training

Bij voorkeur bieden wij trainingen aan in combinatie met een coachingstraject. De coach kan het leerproces begeleiden en steun bieden op die...

Workshops & trainingen

FitzCompany biedt een flink aantal workshops en trainingen die bijdragen aan een verbeterde gezondheid en vitaliteit van medewerkers en hun leidinggevenden. Om aan de slag te gaan met vitaliteit is een juiste introductie belangrijk. De workshops zijn altijd gericht op bewustwording zodat deelnemers weten waarom het zo belangrijk is om met de juiste energie de eerste stap te gaan zetten. Er zijn diverse workshops, met verschillende thema’s en in verschillende vormen.


Afstemming op bedrijf

Afhankelijk van gedetecteerde risico’s binnen de organisatie of onderdelen daarvan, kunnen verschillende workshops en trainingen worden aangeboden aan groepen medewerkers. De workshops zijn met name gericht op bewustwording en zijn in tegenstelling tot trainingen, waar het gaat over nieuw en ander gedrag, korter van duur. Voor trainingen wordt meer tijd genomen en sommigen bestaan bovendien uit meerdere sessies.

De workshops en trainingen worden altijd afgestemd op het (risico)profiel van de organisatie en kunnen zowel online als offline worden aangeboden, afhankelijk van de wens van de organisatie.

Energizers

Een energizer is een korte, interactieve, intensieve workshop waarmee je groepen werknemers snel en concreet het belang laat inzien van een bepaald...

Koerskaart sessies

Koerskaart sessies hebben als doel om met elkaar het echte gesprek te voeren over een belangrijk thema. Je bepaalt samen de koers en vertaalt deze...

Online trainingen

Online trainingen worden ingezet bij leefstijlthema’s waarbij het programma zelfstandig (met of zonder coaching) online wordt gevolgd op het online...

Trainingen

Met trainingen wordt de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de organisatie bevorderd. Tijdens trainingen wordt niet alleen kennis...

Webinars

Webinars zijn altijd gericht op bewustwording zodat deelnemers weten waarom het zo belangrijk is om met de juiste energie de eerste stap te gaan...

Workshops

Een workshop is een heel laagdrempelige, interactieve manier voor medewerkers om kennis te maken met een (nieuw) vitaliteitsonderwerp.

Vitality Portal

In de aanpak van FitzMe is een online omgeving niet meer weg te denken. Wij adviseren vaak een combinatie van online en offline vanwege de effectiviteit maar soms is alleen een online aanpak ook heel doeltreffend. De basis is een vitaliteitsportaal waar de medewerkers informatie kunnen vinden op het gebied van leefstijl en vitaliteit.

Op dit generieke gedeelte worden medewerkers gestimuleerd om zich te registreren. Vanaf dat moment komen ze in een eigen omgeving waarin ze stap voor stap een persoonlijk profiel opbouwen.

Op dit inspiratie- en interventieplein krijgen ze content (artikelen, animaties, video’s) aangeboden, steeds persoonlijker, zodat het altijd bij je past.

Op dit portal krijgt iedereen ook een digitale assistent, Fitz. Fitz ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes. Stap voor stap gaat de deelnemer aan de slag met allerlei online interventies die speciaal voor hen beschikbaar zijn. Dat kunnen korte modules zijn gericht op bewustwording of online trainingen om de kennis te vergroten.

Bedrijfspagina

Bedrijven met een collectiviteitscontract met CZ kunnen het FitzMe portal uitbreiden met een unieke bedrijfspagina waar bedrijfsrelateerde...

CZ portal

Voor alle (collectief) verzekerden van CZ is het FitzMe portal hèt startpunt voor gezond gedrag. Hier vinden zij alle tools die hen kunnen...

Maatwerkportal

Bedrijven kunnen ook een eigen vitaliteitsplatform realiseren via FitzCompany. Met een maatwerkportal is het vitaliteitsplatform in volledige eigen...