Website Preloader
Website Preloader

PMO onderzoek bij verschillende distributiecentra

Voor een van de grootste supermarktketens van het land zijn we gestart om op één van hun distributiecentra Preventief Medische Onderzoeken uit te voeren. Met de OR was afgesproken dat dit voor het eind van het jaar zou plaatsvinden, na afronding zou geëvalueerd worden of we naast deze groep alle overige medewerkers van de 6 distributiecentra zouden uitnodigen.

Afgesproken was om eerst een kleine groep te onderzoeken en na evaluatie al dan niet uitrollen in het hele bedrijf. Er hebben eerst chauffeurs meegedaan in de pilot. Zij hebben de Survey ingevuld en kregen aansluitend allemaal een Health Check, die bestond uit het meten van de bloeddruk, cholesterol- en glucosewaarde, vetpercentage, visceraal vet, BMI, buikomvang, conditie en er werd een Functional Movement Screening afgenomen.

Na afloop van de pilot hebben we samen met de klant (het management van de verschillende locaties en de HR-managers), de OR en de grootste verzekeraar van deze supermarktketen de uitkomsten van de pilot geëvalueerd. We wilden daarbij, op basis van de ervaring van de medewerkers, tot het best passende programma en uitvoeringswijze komen. Hierbij hebben we rekening gehouden met de eisen van de werkgever, de behoeftes van de managers van de verschillende locaties, maar ook de wensen van de werknemers.

Ook onverwachte conclussies

Uit de evaluatie bleek dat men zeer tevreden was over de uitvoering van de onderzoeken en de deelnemers waren tevreden over de metingen en gesprekken die ze gehad hebben. Wel hadden de deelnemers een punt van kritiek, omdat zij geen mogelijkheden aangeboden kregen om direct in actie te komen na het onderzoek. Ook bleek uit de evaluatie dat de aard van de geconstateerde gezondheidsproblemen lang niet alleen fysiek was. Dit was wel de verwachting van de klant. Er waren net zoveel mensen met mentale problemen. En in algemene zin werd in de evaluatie besproken dat medewerkers nog wel eens wantrouwig kunnen zijn over medische onderzoeken, ook hier moest een oplossing voor komen.

Uit de evaluatie bleek dat men zeer tevreden was over de uitvoering van de onderzoeken

Onze aanpak

  • Kick off voor het feitelijk van start gaan
  • Workshops en coachingstrajecten

Kick off

We hebben de opdracht mogen uitbreiden naar alle distributiecentra. Voorafgaand aan de start van de ‘campagne’ zijn op alle locaties presentaties verzorgd voor alle (potentiële) deelnemers om wantrouwen weg te nemen.

Mede hierdoor hebben 67% van de medewerkers meegedaan. Zij hebben dezelfde vragenlijst en metingen gekregen. Per distributiecentrum zijn we ongeveer 2-3 weken bezig geweest met de metingen.

Workshops en coachingstrajecten

In de week hierop volgend werden op ieder distributiecentrum workshops georganiseerd rond de thema’s Gezond Eten, Gezond Bewegen en Effectief Ontspannen. Alle medewerkers konden hieraan meedoen en werd tijdens het adviesgesprek hierop gewezen. Daarnaast kregen medewerkers die een verhoogd gezondheidsrisico hadden, een coachingstraject aangeboden rond stressmanagement of gezond afvallen. Deze coachingstrajecten zijn op locatie bij de klant succesvol uitgevoerd in de maanden die volgden.

Coachingstrajecten bij docenten onderwijs

Bij de docenten van deze hoger onderwijs instelling...

Gezondheidsweek bij grote zorgaanbieder

Op verzoek van een intermediair hebben we in...

Grootschalig PMO bij opleidingsinstituut

Voor een van de grootste opleidingsinstituten van...

Maatwerkportal voor multinational

Voor deze multinational, voorloper op...

Totaalaanbod vitaliteitsdiensten voor zorgverzekeraar

Voor een grote zorgverzekeraar hebben we een project...