Website Preloader
Website Preloader

Gezondheidsweek bij grote zorgaaanbieder

Op verzoek van een intermediair hebben we meegedacht over het organiseren van een gezondheidsweek voor één van hun collectieve klanten.  Uitgangspunt was een event waarbij naast digitale informatie en educatie vooral ook fysieke activiteiten georgansiseerd zouden worden op de diverse locaties .

Bepalen van behoeften bij de klant

Tijdens het eerste gesprek zijn de behoeftes bepaald.  De verschillende mogelijkheden die aansloten bij deze behoeftes van het bedrijf zijn besproken, waarna FitzCompany een eerste voorstel met verschillende ideeën uit kon brengen klant. Na de bespreking van dit voorstel met de klant en intermediair hebben we een definitief voorstel uitgewerkt. In dit voorstel hebben we steeds de aansluiting gezocht op de reeds beschikbare expertise binnen het bedrijf. Zo hebben medewerkers van het bedrijf zelf bijvoorbeeld de workshops verzorgd voor hun collega’s en zijn er ook andere samenwerkingspartners waarmee al een verleden van dienstverlening was, ingezet.

In dit voorstel hebben we steeds de aansluiting gezocht op de reeds beschikbare expertise binnen het bedrijf

Alle informatie, communicatie en activatie wordt voor de specifieke werknemer gebundeld

De werkgever heeft samen met hun communciatieafdeling de gezondheidsweek aangekondigd bij de medewerkers. FitzCompany heeft hierin uiteraard geadviseerd en ondersteund.
De toegang tot het FitzMe Portal vormde voor de medewerkers het startpunt van de gezondheidsweek. Dit portal bestaat uit een algemeen gedeelte met nuttige informatie over leefstijl en vitaliteit (zoals werkstress en work-life balance).

Daarnaast kent het portal een op de betreffende werknemer toegespitst persoonlijk gedeelte. Nadat de werknemer een account heeft aangemaakt heeft hij toegang tot het privaat gedeelte. Op dit onderdeel van het platform is de informatie gepersonaliseerd en dus juist voor deze werknemer relevant. Het portal heeft als doel om alle informatie, communicatie en activatie die relevant zijn te bundelen. Het is de start en landingsbasis voor alle mogelijke activiteiten op het gebied van vitaliteit. Op verzoek van deze werkgever is er specifieke content toegevoegd op het portal.

Awareness creëren voor gezonde leefstijl

Naast de uitrol van het portal heeft FitzCompany een aantal awareness sessies en workshop georganiseerd op de verschillende locaties. In nauw overleg met de werkgever is gekozen voor een aantal thema’s die aansloten bij de behoefte binnen de organisatie. De werkgever is gestart met een aantal awareness sessies voor juist het management. Awareness sessies zijn gericht op bewustwording. In vervolg van deze sessies zijn workshops aangeboden. Met de inzet van leefstijl en vitaliteit gerelateerde workshops wordt de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de organisatie bevorderd.

De workshops dragen bij aan een verbeterde gezondheid en vitaliteit van de medewerkers en daarmee tot een verbeterde inzetbaarheid voor de organisatie.

De gezondheidsweek

Als aftrap van deze week hebben we gewerkt met een aantal interactieve games. Deze games zijn geplaatst op een prominente plek binnen de organisatie om de aandacht van de medewerkers hierop te vestigen en de mensen daadwerkelijk in beweging te zetten en bewust te maken.
Deze opdracht hebben we in nauwe samenwerking met de klant mogen uitvoeren en dat heeft geresulteerd in zoveel positieve reacties van de medewerkers en de werkgever. Eenmaal in bewegen blijven we bewegen. De werkgever heeft de volgende stappen alweer gezet.

Coachingstrajecten bij docenten onderwijs

Bij de docenten van deze hoger onderwijs instelling...

Grootschalig PMO bij opleidingsinstituut

Voor een van de grootste opleidingsinstituten van...

Maatwerkportal voor multinational

Voor deze multinational, voorloper op...

PMO onderzoek bij verschillende distributiecentra

Voor een van de grootste supermarktketens van het...

Totaalaanbod vitaliteitsdiensten voor zorgverzekeraar

Voor een grote zorgverzekeraar hebben we een project...