Gebruiksvoorwaarden Richtingportaal

Versie: 1 juni 2021

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker van het Richtingportaal, alsook op de informatie, nieuwsbrieven, nieuwsberichten en diensten die op of via het Richtingportaal zijn te raadplegen.

Disclaimer

De informatie op het Richtingportaal is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag slechts ter algemene kennisname gebruikt worden. De informatie op de website, in onze nieuwsbrieven en in onze uitnodigingen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Richting kan echter niet garanderen dat alle informatie volledig, juist, actueel en vrij van schrijffouten is. Tevens kan Richting niet garanderen dat de website en mailings vrij zijn van virussen, malware of phishing. Richting is niet aansprakelijk voor mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, gedateerdheid, virussen, malware, phishing, overige digitale ‘gevaren’ of het niet (correct) functioneren van de website. Daar waar wordt verwezen naar andere websites of documenten van derden kan geen enkele garantie worden gegeven op functionaliteit, juistheid, of volledigheid. Richting is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt op het Richtingportaal, onder meer nu wij geen invloed hebben op de beveiliging daarvan. Het gebruik van onze website en de daarop weergegeven informatie is aldus volledig voor uw eigen rekening en risico.

De inhoud van het Richtingportaal wordt gezamenlijk beheerd door Richting en FitzMe en heeft uitsluitend tot doel informatie te verschaffen over gezondheid en vitaliteit. Dat wordt gedaan door middel van het inzetten van vragenlijsten en/of het uitvoeren van medische onderzoeken en vastleggen van de uitslag daarvan. De informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze website kan het voorkomen dat de weergegeven informatie na verloop van tijd is achterhaald. Richting kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website. Richting behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website en de inhoud van deze disclaimer c.q. Gebruiksvoorwaarden aan te passen of onderdelen van de website te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is vrijblijvend en geldt niet als een specifiek aanbod om een overeenkomst te sluiten. Op diverse plaatsen in deze website wordt u de gelegenheid geboden om per e-mail met ons te communiceren. U moet zich hierbij wel realiseren dat wij u, bij deze vorm van communicatie, geen vertrouwelijkheid kunnen garanderen.

 

Registratie bij gebruik Richtingportaal

Wanneer jij je voor het eerst registreert op het Richtingportaal worden de volgende acties uitgezet:

 1. Jouw werkgever stelt jouw mailadres, in het kader van arbodienstverlening aan Richting beschikbaar.
 2. Richting registreert jouw mailadres in jouw dossier in Xpert Suite en legt dit vast aan de hand van een personeelsnummer en een werkgeversnummer.
 3. Je ontvangt een uitnodigingsmail om deel te nemen aan het Richtingportaal vanuit het systeem Xpert Suite op het geregistreerde e-mailadres.
 4. In deze e-mail staat een link waarmee je naar de registratiepagina van het Richtingportaal gaat.
 5. Op deze registratiepagina word je gevraagd de volgende gegevens in te vullen:
  1. E-mail (mag een ander emailadres zijn dan waarop de uitnodiging is verstuurd)
  2. Voornaam
  3. Achternaam
  4. Wachtwoord (maak een wachtwoord volgens de omschreven voorwaarden)
 6. Voordat je verder kunt gaan naar het Richtingportaal zul je eerst akkoord moeten gaan met het verwerken van je gegevens door middel van het accepteren van zowel de Gebruiksvoorwaarden als het Privacy Statement.
 7. Jouw gegevens worden in het Richtingportaal vastgelegd onder vermelding van jouw personeelsnummer en werkgeversnummer zodat Richting de op het Richtingportaal beschikbare informatie kan combineren met de gegevens in Xpert Suite om zo jou en je werkgever beter te kunnen ondersteunen in het kader van arbodienstverlening.
 8. Daarna ben je pas echt geregistreerd en kun je starten met het inhoudelijke programma.

Registratie bij gebruik Preventief Vitaliteitsonderzoek (PVO)

Wanneer jij via het Richtingportaal wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een PVO worden de volgende acties uitgezet:

 1. Na registratie op het Richtingportaal (zie registratie bij gebruik Richtingportaal) meld je je aan voor het PVO.
 2. Zodra je na je registratie je persoonlijk profiel wil bekijken word  je eerst gevraagd om een extra autorisatie aan te maken via een pincode op je mobiele telefoon zodat we je gegevens nog beter kunnen beschermen.
 3. Bij het uitvoeren van het PVO vragen wij je om persoonlijke en medische gegevens door te geven. Deze hebben we nodig om jou een goed rapport te kunnen geven en om de vitaliteitscoach de juiste informatie te verstrekken waarmee hij of zij jou van goed advies kan voorzien. Om deze gegevens te mogen vastleggen, te verwerken en te delen hebben wij jouw expliciete toestemming nodig. Deze toestemming geef je door een vinkje te zetten bij de toestemmingsverklaring. (Zonder toestemming is het niet mogelijk om deel te nemen aan het PVO)
 4. Na het geven van je toestemming word je gevraagd om een afspraak in te plannen bij de vitaliteitscoach.
 5. Deze afspraak wordt je per e-mail bevestigd.
 6. Via de link die je krijgt in jouw e-mail kun je de afspraak verzetten of indien nodig annuleren.
 7. Na het maken van de afspraak kun je het survey behorend bij het PVO online via jouw portaal gaan invullen.
 8. Na afronding van het survey kun je de rapportage die met jouw antwoorden gemaakt wordt terugvinden op jouw eigen portaal.
 9. Dit rapport wordt gedeeld met de coach waarmee je een afspraak hebt.
 10. Op de afspraak zelf zal de coach een aantal biometrische gegevens (1 of meer van de volgende onderzoeken: lengte, gewicht, buikomvang, vetpercentage, bloeddruk, bloeduitslagen, visus, longfunctie onderzoek, gehoortest en ECG in rust (hartfilmpje)) vastleggen.
 11. De vitaliteitscoach zal deze uitslagen en de uitkomst van het survey gebruiken in jouw adviesgesprek.
 12. De uitslagen van het survey en de metingen zijn voor jou in te zien via je Persoonlijke Profiel. Om toegang te krijgen tot je persoonlijke profiel moet je (eenmalig) een pincode aanmaken. Hiervoor ontvang je een beveiligingscode op je mobiele telefoon. (zie punt 2)
 13. De antwoorden van het survey en de biometrische gegevens kunnen worden verwerkt tot een geanonimiseerde rapportage voor jouw werkgever. Geanonimiseerd houdt in dat jouw werkgever niet kan achterhalen van wie welke gegevens zijn. Het doel van een rapportage is om jouw werkgever beleidsadviezen te kunnen geven op het terrein van werk en gezondheid.

Website Preloader